Buket se sastoji od tulipana i anthirinuma omotanih satenskom mašnom