ADVENT SE SASTOJI OD OBRUČA OD SUHE MAHOVINE, SVIJEĆA, SUHIH DETALJA I PRIGODNE MAŠNE.

ADVENT SA SLIKE SE MOŽE RAZLIKOVATI OD ISPORUČENOG ADVENTA ZBOG SEZONSKE NABAVE MATERIJALA.