ADVENT SE SASTOJI OD OBRUČA OD SUHIH GRANA, SVIJEĆA, SUHIH DETALJA. CRVENIH UMJETNIH BOBICA I PRIGODNE MAŠNE.

ADVENT SA SLIKE SE MOŽE RAZLIKOVATI OD ISPORUČENOG ADVENTA ZBOG SEZONSKE NABAVE MATERIJALA.