ADVENT SE SASTOJI OD KOLUTA OD PRUĆA, ČEŠERA, ZLATNIH  SVIJEĆA, UMJETNIH GRANA BORA I PRIGODNE MAŠNE.

ADVENT SA SLIKE SE MOŽE RAZLIKOVATI OD ISPORUČENOG ADVENTA ZBOG SEZONSKE NABAVE MATERIJALA.